Rastplats med stora utvecklings möjligheter

Kiosken 

Chaufförs rummet med pentry

Cafeteria delen som gränsar till Kiosken

Den stora Verkstadshallen med kontor

Tvätthallen

Verkstadshallen med grop

Grop med goda utrymmen

Anläggning till tvätthallen

Arkitektens förslag på den övre delen

Fasaden

Botten våningen

Gamla ritningen på första plan